Έμπλεξα Cafe Snack Bar

Έμπλεξα Cafe Snack Bar

cafe - snack - bar

Μέσος όρος κριτικών

Περιγραφή

Έμπλεξα

cafe.snack.bar

καφέ – μπύρα – κρασί – ποτό – ποικιλίες

 

Κεντρική πλατεία Κρεστένων

Τηλέφωνο : 26250 22254