Καρδιανός

Καρδιανός

η λύση σε ο,τι χρειάζεστε...

Μέσος όρος κριτικών

Φωτογραφίες

Περιγραφή

Καρδιανός – η λύση σε ο, τι χρειάζεστε…

  • Χρώματα
  • Υδραυλικά
  • Σιδηρικά
  • Εργαλεία
  • Οικιακός Εξοπλισμός
  • Είδη Κιγκαλερίας
  • Εμπορία Αυτοκινήτων

Ντ. Ψυχογιού, Λεχαινά Ηλείας

Τηλέφωνο : 26230 22202

Φαξ : 26230 23500

Κινητό : 697328028